3D skenování & výkresová dokumentace

Máte produkt který by jste chtěli proměnit na 3D data pro následnou výrobu? Potřebujete vytvořit výkresovou dokumentaci? Nebo by jste rádi změnili design? Je zde několik možností:

3D skenování:
Data Vám vytvořím dle přesné předlohy nebo Vám pomůžu data domodelovat. Je možné skenovat takřka cokoliv od velikosti 2 cm do jednoho metru i více.

U složitějších tvarů budou na předmět nalepeny body které poté sundáme. Závity se neskenují, ale na přání Vám je domodeluji! Transparentní produkty je možné skenovat pouze po dohodě!

Pro cenovou nabídku je třeba:
– fotka daného produktu s přibližnou velikostí
– informace o závitech, slepých otvorech atd.
– termín je obvykle 5 pracovních dní od dodání produktu

Výkresová dokumentace:
Nabízím výkresovou dokumentaci dle zadaného náčrtu nebo dle Vámi dodaného modelu. Výkresovovou dokumentaci dostanete vždy ve formátu DXF, PDF. Pokud si budete přát, není problém dodat CAD data nebo připravit vizualizaci například do prezentací atd.